Downloads en links

Gedragscodes en beste praktijken (codes of conduct en best practices)

COP-MOP Decision brochures

CBD Serie: Bioscience at a Crossroads

Het Secretariaat van de CBD ontwikkelde de serie ‘Bioscience at a Crossroads: Implementing the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change’. Deze serie geeft een overzicht van recente veranderingen in de wetenschappelijke, technologische en zakelijke wereld en doet aanbevelingen voor overheden die bioprospectie of biodiscovery willen reguleren en het Nagoya Protocol implementeren. Meer informatie is te vinden op de website van de CBD.

The State of the World

De State of the World-rapporten van de FAO geven een wereldwijd beeld van de status van genetische bronnen en biodiversiteit voor voedsel en landbouw.

Overig