News

Tips voor ploegen na de winter op klei

Published on
November 23, 2020

De belangstelling voor ploegen in het voorjaar op kleigronden met een meer of minder afgestorven groenbemester, groeit. Meerdere akkerbouwers hebben inmiddels, zowel bewust als noodgedwongen, ervaring opgedaan. Hieronder volgen een aantal ervaringen en tips.