News

Themadag Bemesting Akkerbouw geeft veel nieuwe kennis

Published on
February 9, 2017

De themamiddag Bemesting Akkerbouw in De Schakel in Nijkerk van 2 februari j.l. is goed bezocht. De 90 aanwezigen hebben hun kennis kunnen vergroten over optimale bemesting en bodembeheer. De middag werd georganiseerd door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten.